• +386 1 563 60 80
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kolone in potrošni material

Edinstvene kolone, ki so bile zasnovane posebej za ločevanje beljakovin, peptidov, monoklonskih protiteles, ogljikovih hidratov, nukleinskih kislin… Z njimi ločite vaše analite z visoko ločljivostjo in učinkovitostjo.

Kolone za ločevanje proteinov odlikuje njihova visoka ločljivost in učinkovitost. Za odlično separacijo proteinov je na voljo široka paleta kolon proizvajalca Thermo Scientific.

Kolone so idealne za analizo nabitih peptidov v proteomiki. Primerne so za ločbe več stotih ali celo več sto tisoč peptidov.

Unikatne kolone za industrijo. Uporabite jih za ločevanje tako nevtralnih kot tudi nabitih glikanov ali za čiščenje in izolacijo ogljikovih hidratov.

VEČ NA THERMOFISHER.COM

Te kolone so posebej zasnovane za karakterizacijo monoklonskih protiteles, analizo titrov le teh, ter ločbo monoklonskih protiteles, njihovih fragmentov, agregatov zdravil in protiteles ter sorodnih bioloških molekul.

Želite povečati svojo produktivnost in fleksibilnost pri razvoju metod? Kolone za reverzno fazno kromatografijo proizvajalca Thermo Scientific™ so na voljo z različnimi stacionarnimi fazami in zagotavljajo izboljšani čas zadrževanja analita na koloni in omogočajo spremembo vrstnega reda eluiranja analitov. Reverzno fazna kromatografija je najbolj priljubljeni način analize na HPLC-jih.

Če je vaš vzorec netopen v mešanici vode in organskih topil, potem lahko izberete kolone za normalno fazno kromatografijo. Ponujamo kolone z modificiranim in nemodificiranim silikagelom, ki so idealne za zadrževanje in ločevanje lipofilnih spojin.

Ali imate težave z zadrževanjem polarnih ali hidrofilnih spojin z reverzno fazno kromatografijo? Širok spekter kolon za hidrofilno interakcijsko tekočinsko kromatografijo (HILIC) zagotavlja močno zadrževanje spojin, ki niso zadržane v običajnih pogojih reverzne faze. Pri tem ni potrebno dodajati ionsko parnih reagentov v mobilno fazo. Kolone HILIC so idealne za visoko občutljive LC-MS aplikacije.

So vaši analiti ioni? Ionske kolone proizvajalca Thermo Scientific™ na osnovi silicijevega dioksida so idealne za manjše vodotopne spojine.


 

VEČ NA THERMOFISHER.COM

 

KOLONA

VRSTA APLIKACIJE

Hypersil™ SAX

*Strong Anion Exchange (SAX)

Visoko stabilne kolone Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC so posebej zasnovane za vodne mobilne faze pri nizkih pH-jih. So močno anionske izmenjevalne kolone, osnovane na siliki s kvarternimi aminskimi skupinami.

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/34105-154630?SID=srch-srp-34105-154630#/34105-154630?SID=srch-srp-34105-154630

Hypersil GOLD™ SAX

Hitro in učinkovito analizirajte manjše organske molekule, vključno z nukleotidi in organskimi kislinami s kolonami Hypersil GOLD™ SAX. Te močne anionske izmenjevalne kolone s kvaternarnimi amini so zelo stabilne v vodnih pogojih pri nizkih pH-jih.

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/26305-104630?SID=srch-srp-26305-104630#/26305-104630?SID=srch-srp-26305-104630

Hypersil GOLD™ AX

Manjše beljakovine, peptide, anionske vrste in polarne molekule učinkovito ločite s kolonami Thermo Scientific ™ Hypersil GOLD ™ AX LC. Šibka anionsko-izmenjevalna faza, ki jo ustvari polimerni aminski ligand, vezan na visoko čist bazično deaktiviran silicijev dioksid, ločuje večkrat nabite analite. Vezana faza ponuja dodatne možnosti kromatografije, vključno s hidrofilno interakcijsko kromatografijo (HILIC), ki je idealna za ločevanje sladkorjev in drugih zelo polarnih zvrsti.

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/26103-102130?SID=srch-srp-26103-102130#/26103-102130?SID=srch-srp-26103-102130

© 2024 Kobis | vse pravice pridržane. | Izvedba Analog